Γενικές Πληροφορίες

Το Κέντρο Σεξουαλικής και  Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ. (ΚΕΣΑΥ) οργανώνει για δεύτερη φορά Κύκλο Σεμιναρίων Κλινικής Σεξολογίας που απευθύνεται σε ιατρούς. 

Σκοποί:

  • να ανατρέψουμε επαγγελματικά στερεότυπα πάνω σε θέματα σεξουαλικότητας
  • να εξοικειωθούμε στην επικοινωνία με τον ασθενή πάνω σε θέματα σεξουαλικής λειτουργίας
  • να μάθουμε την ορθή λήψη σεξουαλικού ιστορικού
  • να μάθουμε την ορθή εκτίμηση και σύνθεση των πληροφοριών που πηγάζουν από το ιστορικό
  • να μάθουμε τυπικά παρασείγματα συμβουλευτικής ασθενών με διαφόρους τύπους προβλημάτων και συνοδών παθήσεων

Ο κύκλος ΣΕΚΣ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης (Ε.Δ.Β.Μ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

http://diaviou.auth.gr

και εντάχθηκε στα προγράμματα δια βίου μάθησης, μοριοδοτούμενο με 4 μονάδες του συστήματος χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (European Credit Tranfer System, ECTS).

Συνολικά ο κύκλος περιλαμβάνει 12 θεματικά σεμινάρια διάρκειας 4 ωρών, δηλαδή 47 ώρες και μία ωριαία δοκιμασία εξετάσεων (σύνολο 48 ώρες)

Δικαίωμα συμμετοχής: Κατά προτεραιότητα ειδικευόμενοι ή ειδικοί Ουρολόγοι. Τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν από Γυναικολόγους, Διαβητολόγους, Παθολόγους και Ψυχιάτρους, που έχουν ενδιαφέρον για τη Σεξουαλική Ιατρική.

Υποβολή – δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή (από τις 09/10 μέχρι και τις 19/10), μαζί με βιογραφικό στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr

Υπεύθυνη οργάνωσης: Μαρίνα Τσιούπρου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, MΑ (τηλ. 2310 228028, κιν. 6942791082)

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 19 Οκτωβρίου 2015

Χρόνος: Τα σεμινάρια θα γίνονται πάντα Παρασκευή απόγευμα μέχρι και Κυριακή μεσημέρι (εκ του σύνεγγυς) ώστε να μην παρακωλύεται η εργασία.

Συνολικά ο κύκλος περιλαμβάνει 12 θεματικά σεμινάρια διάρκειας 4 ωρών, δηλαδή 48 ώρες (και μία ωριαία δοκιμασία εξετάσεων), σύνολο 4 ETCS.

Τόπος διεξαγωγής: Ο κύκλος σεμιναρίων θα διεξαχθεί στο "Radisson Blu Park Hotel", Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, 106 82 Αθήνα.

Κόστος: Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Οργανωτική στήριξη: Την οργάνωση έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, ΙΜΟΠ (www.imop.gr), στο οποίο το ΚΕΣΑΥ συμμετέχει από την ίδρυσή του.