Εκπαιδευτές / Συντονιστές

Οι εκπαιδευτές/συντονιστές με αλφαβητική σειρά:

 1. Αδαμάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
 2. Αναστασιάδης Αναστάσιος, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

 3. Αποστολίδης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας -Νευροουρολογίας Α.Π.Θ.
 4. Βαρκαράκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

 5. Γιαννακόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 6. Γκράβας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 7. ∆ημητριάδης Γιώργος, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

 8. ∆ημητριάδης Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

 9. ∆ημόπουλος Πάνος, Χειρουργός Ουρολόγος, Consultant, Southend University Hospital, London

 10. Καλληδώνης Παναγιώτης, Χειρουργός Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

 11. Καλυβιανάκης ∆ημήτριος, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

 12. Κουσουρνάς Γιώργος, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ

 13. Λιάτσικος Ευάγγελος, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 14. Μάουρι Ντεβίντε, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 15. Μελέκος Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 16. Μητρόπουλος Διονύσης, Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
 17. Μουρμούρης Παναγιώτης, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠA

 18. Μπερδεμπές Μαρίνος, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ

 19. Μυτιλέκας Βάϊος, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

 20. Παναγοπούλου Εύχαρις, Ψυχολόγος Υγείας,
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 21. Παπατσώρης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

 22. Πούλιας Ηρακλής, Χειρουργός Ουρολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας

 23. Χατζηχρήστου Δημήτριος, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
 24. Χουρμούζη Δανάη, Επιμελήτρια Ακτινολογίας, Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

 

Επισυναπτόμενα αρχεία: