Συνάντηση ομοφωνίας: τυποποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς με προβλήματα ούρησης (Β’ Μέρος)