Συνάντηση ομοφωνίας: τυποποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς με προβλήματα ούρησης (Α’ Μέρος)