ΜΕΡΟΣ Β': Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 13, 2015 -
11:30 εώς 14:00

Σχολιαστής: Φραγκίσκος Σοφράς
 
Περιστατικό 2: Άντρας με LUTS και μεγάλο προστάτη
Συντονιστές: Σταύρος Γκράβας - Βάϊος Μυτιλέκας