13:00-14:00 Συζήτηση περιστατικών Ανδρολογίας

Ημερομηνία-ώρα: 

Κυριακή, Ιούνιος 14, 2015 -
13:00 εώς 14:00

Ομιλητής: 

Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη