Υπερτροφία του προστάτη: τελικά, τι και πώς θεραπεύουμε;

Laser προστατεκτομή

LUTS και Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη

Υπάρχουν κοινά μεταξύ KYΠ και στυτικής δυσλειτουργίας; Από την Επιδημιολογία στην Παθοφυσιολογία

Α-αναστολείς, αναστολείς 5α-αναγωγάσης, φυτικά σκευάσματα: πόσο και για πόσο καιρό βοηθούνε τα φάρμακα;

Επηρεάζουν οι φαρμακευτικές θεραπείες για ΚΥΠ-LUTS εξίσου τη σεξουαλική ζωή των ασθενών;

Επηρεάζουν οι χειρουργικές θεραπείες για ΚΥΠ-LUTS εξίσου τη σεξουαλική ζωή των ασθενών;

Έχουν οι αναστολείς των PDE5 αποδείξει ότι μπορούν να είναι φαρμακευτική επιλογή πρώτης γραμμής σε ασθενείς με BPH-LUTS και στυτική δυσλειτουργία;

Τι προτείνουν οι οδηγίες των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών για τους καταλληλότερους θεραπευτικούς χειρισμούς ασθενών με ΚΥΠ-LUTS;

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με συνύπαρξη LUTS και στυτικής δυσλειτουργίας; Μια προσπάθεια ομοφωνίας

ΚΥΠ & Στύση – Τι θα ήθελα να ξέρω

ΚΥΠ: Μονοθεραπεία ή συνδυαστική φαρμακοθεραπεία;

Αντιμετώπιση ασθενών με στυτική δυσλειτουργία και LUTS

Υπερτροφία του προστάτη: τελικά, τι και πώς θεραπεύουμε;

Συνδυασμοί φαρμάκων στην ΚΥΠ

Τι περιορίζει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας στις παθήσεις της λειτουργικής Ουρολογίας;

Νόσος Peyronie και συνοσηρότητα ΚΥΠ-στυτική δυσλειτουργία