Τα βραβεία του ΙΜΟΠ

Το ΙΜΟΠ, ως κατ’ εξοχήν  εκπαιδευτικός οργανισμός, αποφάσισε το 2013 να θεσμοθετήσει δύο βραβεία για Ουρολόγους, με στόχο την αναγνώριση του επιστημονικού μόχθου Ελλήνων Ουρολόγων. Τα βραβεία θα απονέμονται εναλλάξ ανά διετία (ένα βραβείο ανά έτος).