Τα προγράμματα

Τα προγράμματα από κάθε Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων από το 2006 και κάθε χρόνο στην Πορταριά Πηλίου.

10ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

10o Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

 

9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

9o Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

8ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

8o Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

7ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

6ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

5ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

4ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

3ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

2ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

1ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας

Επισυναπτόμενα αρχεία: