17:30-19:30 Κλινικό Φροντιστήριο ΙV: Γνωρίζοντας τα κρουστικά κύματα

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Φεβρουάριος 10, 2018 -
17:30 εώς 19:30

Τα κρουστικά κύματα ως θεραπεία μπήκαν στη ζωή μας και κάθε χρόνο νέες μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως μια μέθοδο χωρίς να ξέρουμε τις αρχές της; Ποια είναι η φυσική πίσω από τα κρουστικά κύματα; Ποιες οι αρχές λειτουργίας τους; Είναι όλα τα μηχανήματα ίδια; Ποιες οι διαφορές τους και πόσο επηρεάζουν το αποτέλεσμα;

 

Θεματικές Ενότητες

-   Η φυσική πίσω από τα κρουστικά κύματα

-   Τι έχει δείξει η βασική έρευνα

- Πόσο κοντά είμαστε στην καθιέρωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων;

-   Τα μηχανήματα των κρουστικών κυμάτων: χαρακτηριστικά και διαφορές

 

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: