15:00-17:00 Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ: Αγγειακή στυτική δυσλειτουργία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Φεβρουάριος 10, 2018 -
15:00 εώς 17:00

Θεωρείται ως το κομμάτι που γνωρίζουμε καλύτερα στο κεφάλαιο «στυτική δυσλειτουργία». Υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά. Πως μπορεί ένας νέος άντρας να έχει αγγειακό πρόβλημα; Πως εξηγείται ένα triplex αγγείων πέους να δείχνει φλεβική διαφυγή και η αρτηριακή παροχή να είναι φυσιολογική; Γιατί τα φάρμακα της στύσης δεν πιάνουν σε άντρες που έχουν στύση από μόνοι τους αλλά όχι με καλή σκληρότητα; Πως αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με μέτρια ανταπόκριση στη  μεγαλύτερη δόση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης; Πόσο θα βοηθούσε η συνεργασία μας με έναν παθολόγο, διαβητολόγο ή καρδιολόγο σε έναν ασθενή με στυτική δυσλειτουργία και συνυπάρχουσες παθήσεις;

 

Θεματικές Ενότητες

- Παθοφυσιολογία και συμπτώματα

- Διαγνωστικές εξετάσεις και η ερμηνεία τους

- Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: