13:30-14:00 Συμπεράσματα

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Φεβρουάριος 11, 2018 -
13:30 εώς 14:00

Ό,τι μάθαμε στις 3 ημέρες ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων και τα βασικά μηνύματα για εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη.

Συντονισμός: