ΜΕΡΟΣ Β: Ψυχογενή προβλήματα στύσης και ειδικό σεμινάριο προστατίτιδας