Εικονικός ασθενής III:: Αντιμέτωποι με την ασθενή με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις (η λύση)