Η χειρουργική υπό κρίση: καρκίνος προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Friday, May 28, 2010 -
09:30 to 10:30

Τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας θα παρουσιάσουν οι 2 συντονιστές με τη βοήθεια ενός εκπαιδευόμενου από κάθε ομάδα το επόμενο πρωί (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες). Με τη βοήθεια του συντονιστή και των εκπαιδευομένων θα γίνει μια προσπάθεια ομοφωνίας, και το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική επιλογή.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία