Φροντιστήριο ΙΙ: Καρκίνος κύστης T1G3: υπάρχει θεραπεία;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Friday, May 28, 2010 -
12:30 to 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Ο καρκίνος της κύστης έχει πολλά θεραπευτικά διλήμματα. Τα πιο δύσκολα αφορούν σαφώς στους όγκους Τ1G3: ριζική κυστεκτομή – διουρηθρική εκτομή – ανοσοθεραπεία – χημειοθεραπεία είναι όλες επιλογές; Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να διερευνήσει τις ενδείξεις στις υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι εισηγήσεις –βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά (σύνολο 20 διαφάνειες)– δίνουν το έναυσμα συζήτησης.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία