Γενικές πληροφορίες

Τι είναι το Andrology update; 

Τα Κλινικά Φροντιστήρια "Andrology update” είναι εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων για Ουρολόγους, που διοργανώνει το ΙΜΟΠ. Πρόκειται για τα πλέον πρακτικά φροντιστήρια που ιστορικά έχει υλοποιήσει το Ινστιτούτο, αφού δημιουργούν μία αναπαραστατική εικόνα του ιατρείου των Ουρολόγων και  οι συνάδελφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στο ίδιο το ιατρείο τους.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μέσα από την αναγκαία μίξη της τεκμηριωμένης ιατρικής και της κλινικής εμπειρίας, εξασφαλίζεται η ανανέωση της γνώσης.  Τα θέματα αναπτύσσονται  μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό και συζήτηση. Ο τελικός στόχος, είναι να δοθεί λύση στα συμπτώματα των ασθενών και να βελτιωθεί  η ποιότητα ζωής τους.

Το "Andrology update 2017" περιλαμβάνει επιπλέον ενότητες για τα προβλήματα των γυναικών. Το υπογόνιμο ζευγάρι θα είναι η βάση της συζήτησης, αφού η γονιμότητα του άντρα πρέπει να εκτιμάται σε συνάρτηση με τη γονιμότητα της γυναίκας. Επίσης, οι γυναίκες, συχνά αντιμετωπίζουν  σεξουαλικά προβλήματα, τα οποία προφανώς έχουν επίπτωση, όχι μόνο στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού αλλά και, στη σεξουαλική του λειτουργία.

 

Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων        

Το ΙΜΟΠ, σταθερό στις πολυετείς προσπάθειές του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών αναβαθμίζει διαρκώς τη διαδικασία. Στα Κλινικά φροντιστήρια "Andrology update" για το 2017,  έχουν προστεθεί τμήματα πρακτικής άσκησης 8 ωρών για τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευόμενοι Ουρολόγοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων για θεραπευτικές παρεμβάσεις. Μέσα από επιλεγμένα περιστατικά θα αναζητηθούν οι σωστές παρεμβάσεις σε ασθενείς μέσα από 8 θεματικές ενότητες.

 

Ποιους αφορά;

Στα Κλινικά φροντιστήρια μετέχουν ειδικοί ιατροί Ουρολόγοι και ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την ειδικότητα σύντομα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (100 Ουρολόγοι και 20 ειδικευόμενοι του τελευταίου έτους) ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των  εκπαιδευόμενων,  με πλήθος tips & tricks για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων Ανδρολογίας και όχι μόνον.