Φροντιστήριο Ι: Η Πληροφορική στην ιατρική εκπαίδευση

Ημερομηνία-Ώρα: 

Thursday, May 26, 2011 -
19:00 to 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Για όλους μας το διαδίκτυο αποτελεί πολλά χρόνια πια το «βιβλίο» γνώσης μας και το απόλυτο καθημερινό μέσο ενημέρωσης και πρόσβασης στη νέα γνώση. Πώς, όμως, η Πληροφορική υποστηρίζει σήμερα την εκπαίδευση στην Ιατρική και πώς θα την υποστηρίζει αύριο; Νέοι τρόποι εκπαίδευσης, λοιπόν, που καλούμαστε ήδη να χρησιμοποιήσουμε. Το φροντιστήριο αυτό θα μας ξεναγήσει σε αυτά τα νέα μονοπάτια γνώσης.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία