Η χειρουργική υπό κρίση: υπερτροφία προστάτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 28, 2011 -
09:30 to 10:30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας από τους συντονιστές (10 λεπτά η κάθε παρουσίαση με 15 διαφάνειες), και γίνεται μία προσπάθεια ομοφωνίας. Το ακροατήριο θα ψηφίσει την τελική επιλογή.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία