Φροντιστήριο IΙI: Επιπλοκές: πώς τις αξιολογούμε και πώς τις αναφέρουμε;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 28, 2011 -
12:30 to 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Οι επιπλοκές είναι καθημερινές για κάθε Ουρολόγο που ασκεί την ιατρική πράξη. Οι ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση, πολλές. Το φροντιστήριο αυτό θα επικεντρωθεί στο πώς αξιολογούμε τη σοβαρότητα μιας επιπλοκής –ένα συχνό λάθος μας είναι η υποτίμηση της κλινικής τους σημασίας–, αλλά και πώς τις αναφέρουμε. Επίσης, σημαντικό θέμα είναι να υπάρχει ένας κοινός τρόπος αναφοράς, που θα βοηθούσε να επικοινωνούμε καλύτερα, αλλά και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε στα επιστημονικά περιοδικά.

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία