Αμφισβητώντας τα guidelines: Διηθητικός καρκίνος κύστης

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Φεβρουάριος 17, 2017 -
11:00 εώς 12:30

Τέσσερα χρόνια πριν ξεκινήσαμε να αμφισβητούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Όχι βέβαια από κομπορρημοσύνη, αλλά ως έναυσμα για μια πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική  διαδικασία. Από  φέτος την ίδια πρακτική ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, διοργανώνοντας αντίστοιχο session στο ετήσιο συνέδριό της. Συνεχίζουμε φέτος με τον διηθητικό καρκίνο της κύστης. Πρώτα γίνεται σύντομη παρουσίαση των επίσημων θέσεων και ακολουθεί η αμφισβήτησή τους, μαζί με συζήτηση αφού πολλά θέματα παραμένουν ανοικτά. 

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία

Ερωτήσεις γνώσεων: