Όταν το χειρουργείο δεν είναι επιθυμητό από τον ασθενή

Ημερομηνία-ώρα: 

Σάββατο, Απρίλιος 13, 2019 -
18:30 εώς 19:00

Ομιλητής: 

Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη