Προγράμματα πρόληψης με συνεργασία

To ΙΜΟΠ κάνει προσπάθεια πρόληψης αλλά και διάγνωσης Ουρολογικών παθήσεων με μεγάλο επιπολασμό στην κοινότητα.

Πρόκειται για στοχευμένα προγράμματα πάνω σε παθήσεις του προστάτη όπως καρκίνος και υπερτροφία προστάτη, ακράτεια ούρων και σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι είτε εβδομαδιαία είτε μηνιαία, σε ώρες που καθορίζονται σε συνεννόηση με τον φορέα φιλοξενίας. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με προσαρμοσμένο ωράριο, διαμορφώνεται ένας χώρος που φιλοξενεί την εκδήλωση.

Το όλο πρόγραμμα πραγματοποιείται από ειδική ομάδα ή ομάδες του ΙΜΟΠ που αποτελούνται από  Ουρολόγο και νοσηλευτή.

Στα πλαίσιο αυτό, αναζητούμε συνεργασίες με δήμους, συλλόγους, καθώς και δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες ή διαγνωστικές και θεραπευτικές μονάδες υγείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ιδέα/πρόταση συνεργασίας.