Προστασία από πλαστά φάρμακα

Περιεχόμενα
  1. Πότε ένα φάρμακο είναι επικίνδυνο;
  2. Η ταυτότητα της EAASM

Πότε ένα φάρμακο είναι επικίνδυνο;

Δεν είναι ερώτηση-παγίδα, αλλά πολύ πραγματικό πρόβλημα. 
 
Μπορούμε να αποφύγουμε τα επικίνδυνα φάρμακα. Αρκεί να συνταγογραφούνται και να διανέμονται μόνο από τους ιατρούς και με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα του ασθενούς, ο οποίος θα πρέπει να συμμετέχει με πλήρη ενημέρωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ταυτότητα της EAASM

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Πρόσβαση σε Ασφαλή Φάρμακα (European Alliance for Access to Safe Medicines, EAASM) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που προωθεί μία εκστρατεία για την ασφάλεια των ασθενών μέσω του αποκλεισμού των πλαστών φαρμάκων και των φαρμάκων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα ζητήματα των παραποιημένων φαρμάκων αποτελεί βασικό μέρος των δραστηριοτήτων του EAASM. Γι' αυτόν τον σκοπό, οργάνωσε μία συμμαχία όλων των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ασθενών.

Η EAASM, μέχρι σήμερα, έχει ερευνήσει και αποκαλύψει μία σειρά από περιστατικά πλαστών φαρμάκων αλλά και αποφάσεων υγειονομικών αρχών, που ελήφθησαν ως αποτέλεσμα άλλων κριτηρίων και όχι του μοναδικού αποδεκτού, που είναι το συμφέρον του ασθενούς.

Η EAASM πιστεύει ότι «αυτό δεν είναι ένα ιδανικό, αλλά το ελάχιστο που ο ασθενής αξίζει». 

Παρακάτω, θα βρείτε συνημμένη την αναφορά της EAASM πάνω στα θέματα που πραγματεύεται.

Η έκθεση τονίζει ότι «συχνά θεραπευτικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το κόστος και ότι οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας συχνά το αγνοούν αυτό, γεγονός ηθικά απαράδεκτο».

Τέλος, για να διερευνήσει την έκταση των προβλημάτων ασφάλειας από πλαστά φάρμακα, που κυρίως διατίθενται μέσω διαδικτύου, η EAASM δημιούργησε βάση δεδομένων με παραδείγματα από όλη την Ευρώπη.

Και, μάλιστα, απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της, τονίζοντας πως οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές.