Διαδραστικό σεμινάριο IΙ: Αμφισβητώντας τα guidelines της λιθίασης