Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ: Σύνδρομα επώδυνης ούρησης σε άντρες και γυναίκες

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, May 28, 2011 -
18:00 to 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Τα σύνδρομα επώδυνης ούρησης και ο χρόνιος πυελικός πόνος είναι σίγουρα παθήσεις που φέρνουν σε απόγνωση όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους Ουρολόγους. Τι ξέρουμε γι’ αυτά; Τι κάνουμε διαγνωστικά; Υπάρχει θεραπεία; Τι ενημέρωση υποχρεούμαστε να κάνουμε στους ασθενείς; Ποιοι άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν και πώς;

Moderator/s: 

Speaker: 

Αρχεία