Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ: Καρκίνος προστάτη: παρακολούθηση ασθενών με βάση το PiRADS score