Εικονικός ασθενής 6: Ασθενής με καρκίνο προστάτη δεν ανέχεται τις επιπλοκές της ορμονοθεραπείας