Εναρκτήρια εκδήλωση: Ουρολογική πράξη στην Ελλάδα το 2020: Από τη σκοπιά του ειδικευόμενου, του νοσοκομειακού και του ιδιώτη

Ημερομηνία-Ώρα: 

Thursday, February 13, 2020 -
17:00 to 18:00

Εναρκτήρια εκδήλωση: Ουρολογική πράξη στην Ελλάδα το 2020: Από τη σκοπιά του ειδικευόμενου, του νοσοκομειακού και του ιδιώτη.
Βράβευση του καθηγητή Π. Περιμένη από το ΙΜΟΠ για την προσφορά του στην Ουρολογία.

Moderator/s: 

Speaker: