Κατώτερο ουροποιητικό: γνωριμία με τους υποδοχείς και την κυτταρική λειτουργία