Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση: ο ρόλος της κυστεοουρηθρικής λειτουργίας στην απόφαση θεραπείας