Τοποθέτηση πλέγματος και επαναρρυθμιζόμενης ταινίας ελεύθερης τάσης, γυναικείας ακράτειας