11:30 - 13:00 Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων (ομάδες 25 ατόμων)

Κυκλικά κάθε ομάδα θα εκπαιδευτεί σε περιστατικά των 4 θεματικών ενοτήτων

Ημερομηνία-ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 10, 2017 -
11:30 εώς 13:00