17:30 – 18:30 Συχνά γυναικολογικά προβλήματα που προκαλούν σεξουαλικές δυσλειτουργίες: πρακτικές συμβουλές

Ημερομηνία-ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 10, 2017 -
17:30 εώς 18:30

Ομιλητής: 

Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη