11:30 - 13:00 Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων (ομάδες 25 ατόμων)

Κυκλικά κάθε ομάδα θα εκπαιδευτεί σε περιστατικά των 4 θεματικών ενοτήτων.

Ημερομηνία-ώρα: 

Κυριακή, Ιούνιος 11, 2017 -
11:30 εώς 13:00