ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι: Γυναικεία και ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία