Πρόωρη εκσπερμάτιση

7.1  Λιδοκαΐνη

7.2 Δαποξετίνη

7.3  Παροξετίνη