Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια (Κ.Ε.Ν.)

Από την 1/1/2012, έχει αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης υπηρεσιών σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Έως τότε, τα ασφαλιστικά ταμεία πλήρωναν για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων τους με βάση τα τιμολόγια των υλικών και των φαρμάκων, και τις ημέρες νοσηλείας.

Το υπουργείο Υγείας εισήγαγε τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ – DRGs) ανά θεραπευτική κατηγορία παθήσεων. Με τον νέο τρόπο, η τιμολόγηση βασίζεται σε έναν κωδικό με την κατηγορία της πάθησης του ασθενούς, στην οποία θα αντιστοιχεί ένα προκαθορισμένο ποσό για όλα τα νοσοκομεία.

Τι πρέπει να κάνει ο γιατρός;

  1. Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει το έντυπο εισαγωγής, όπου επιλέγει τον κωδικό διάγνωσης εισόδου του ασθενή.
  2. Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει το εξιτήριο του ασθενή, όπου αναγράφεται η διάγνωση ( ICD – 10) εξόδου και η ιατρική πράξη (μπορούν να επιλεγούν παραπάνω από μία διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις, θα πρέπει όμως να προσδιορίζεται η κύρια διάγνωση και να γίνεται προσπάθεια, όπως αποφεύγεται η αναγραφή κωδικού διάγνωσης εισόδου, που συνήθως είναι σύμπτωμα ή σημείο, ως διάγνωση εξόδου). Ο κωδικός ICD – 10 είναι υποχρεωτικός και χωρίς αυτόν το εξιτήριο δεν μπορεί να προχωρήσει.
  3. Το Τμήμα Πληροφορικής εξάγει σε μορφή excel τα στοιχεία των ασθενών από τα εξιτήρια και τα προωθεί στο Λογιστήριο Ασθενών (στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση μέσω ΟΠΣΥ), για να γίνει η τιμολόγηση της δαπάνης νοσηλείας των ασθενών. Αυτό γίνεται στις αρχές κάθε μήνα συγκεντρωτικά για τον προηγούμενο μήνα (συνολικά για έως 28/2/2012).
  4. Το Λογιστήριο Ασθενών, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Σύστημα Αντιστοίχησης Κωδικοποίησης (Σ.Α.Κ.) του ΥΥΚΑ, δύναται να εισαγάγει τον ή τους κωδικούς ICD – 10 και ιατρικών πράξεων, και η εφαρμογή του δίνει τον ή τους κωδικούς ΚΕΝ που αντιστοιχούν στις παραπάνω διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις.
  5. Ο κωδικός ΚΕΝ που έχει επιλεγεί μπαίνει στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥ), για να γίνει η χρέωση του ασθενούς.
  6. Στις περιπτώσεις, όπου το Λογιστήριο Ασθενών δεν μπορεί να βρει τον κατάλληλο κωδικό ΚΕΝ, τότε ζητά τη βοήθεια από την Ομάδα Διαχείρισης των ΚΕΝ, που αποτελείται από γιατρούς και νοσηλεύτριες, για να γίνει η σωστή επιλογή του ΚΕΝ άμεσα.
  7. Η κατάσταση υποβολής των νοσηλευθέντων ασθενών εκτυπώνεται στις αρχές του μήνα για τον προηγούμενο μήνα και αποστέλλεται στα ασφαλιστικά ταμεία.
  8. Στις περιπτώσεις όπου η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) υπερβαίνει αυτή του ΚΕΝ, τότε το πληροφοριακό σύστημα τιμολογεί τις επιπλέον ημέρες νοσηλείας βάσει του τιμολογίου της ΚΥΑ, καθώς επίσης τα επιπλέον φάρμακα, υλικά και εξετάσεις.
  9. Στους ιδιώτες ασθενείς, ακολουθείται η ίδια διαδικασία από το Γραφείο Κίνησης σε συνεργασία με το Λογιστήριο Ασθενών για την τιμολόγηση της νοσηλείας και καταβολή της δαπάνης.
  10. Τα έντυπα υποβολής στους ΦΚΑ έως 31/12/2011 και στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012 είναι κοινά και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του ΥΥΚΑ για τα ΚΕΝ-DRGs.

Κατεβάστε τα ΚΕΝ των Ουρολογικών Παθήσεων σε pdf