Η ελληνική έκδοση

Με ιδιαίτερη χαρά, η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει για 3η φορά τη μετάφραση των σύντομων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Οι οδηγίες αυτές διανεμήθηκαν στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο τον Μάρτιο του 2011. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές από την προηγούμενη έκδοση των οδηγιών, και το μικρό μέγεθος του βιβλίου είναι εξαιρετικά εύχρηστο, ώστε να μπορεί ο Έλληνας Ουρολόγος να το συμβουλεύεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η μετάφραση έγινε από τους ειδικευόμενους Ουρολόγους της Κλινικής και είναι απόλυτα έγκυρη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν και ελπίζω αυτά τα κείμενα να φανούν χρήσιμα σε όλους τους Έλληνες Ουρολόγους και να βοηθήσουν στην καθημερινη άσκηση της Ουρολογίας.

Φ. Σοφράς
Καθηγητής Ουρολογίας

Γραμματέας Eurobean Board of Urology (2010-2012) Επισυναπτόμενα αρχεία: