Καρκίνος κύστης

Περιεχόμενα
  1. T (Πρωτοπαθής όγκος)
  2. N (επιχώριοι λεμφαδένες)
  3. Μ (μεταστάσεις)
  4. Νομογράμματα για καρκίνο κύστης

Σταδιοποίηση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης

T (πρωτοπαθής όγκος)

Tx Ο όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί
T0 Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου
Ta Θηλώδες καρκίνωμα που δεν διηθεί πέραν του βλεννογόνου
Tis Καρκίνωμα in situ (CIS)
T1 O όγκος διηθεί το χόριο (βασική μεμβράνη)
T1a Ο όγκος δεν διηθεί την υποβλεννογόνια μυϊκή στιβάδα
T1b Ο όγκος διηθεί ελάχιστα την υποβλεννογόνια μυϊκή στιβάδα
T1c Ο όγκος διηθεί βαθιά την υποβλεννογόνια μυϊκή στιβάδα
T2 Ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα
T2a Ο όγκος διηθεί τον επιπολής μυϊκό χιτώνα
T2b Ο όγκος διηθεί τον εν τω βάθει μυϊκό χιτώνα
T3 Ο όγκος επεκτείνεται στο περικυστικό λίπος
T3a Μικροσκοπική διήθηση περικυστικού λίπους
T3b Μακροσκοπική διήθηση περικυστικού λίπους
T4 Ο όγκος διηθεί είτε κάποιο από τα παρακείμενα όργανα
T4a Ο όγκος διηθεί τον προστάτη, τη μήτρα ή τον κόλπο
T4b Ο όγκος διηθεί το πυελικό ή το κοιλιακό τοίχωμα

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Ν (επιχώριοι λεμφαδένες)

Nx Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
N0 Δεν υπάρχει μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες
N1 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μεγίστης διαμέτρου < 2cm
N2 Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μεγίστης διαμέτρου > 2, αλλά < 5 cm, ή μεταστάσεις σε πολλούς λεμφαδένες, κανένας εκ των οποίων δεν έχει διάμετρο >5cm
N3 Μετάσταση σε λεμφαδένα μεγίστης διαμέτρου > 5 cm

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Μ (μεταστάσεις)

Mx Η ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί
M0 Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις
M1 Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων

Νομογράμματα για καρκίνο κύστης

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Γενικού πληθυσμού

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου

της ουροδόχου κύστης

και πρόληψη

Δημιουργός

Harvard School

of Public Health

Πρώτη δημοσίευση

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

 

Σύνδεσμος

http://www.diseaseriskindex.

harvard.edu

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

*

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για ασθενείς υψηλού κινδύνου – Στηρίζεται στο NMP22 test

Τι υπολογίζει

Πιθανότητα παρουσίας καρκίνου της ουροδόχου κύστης

Δημιουργός

Lotan, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Lotan Y, et al. BJU Int. 2009; 103: 1368-74

Βιβλιογραφικές αναφορές

17

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_hri.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Στηρίζεται στο NMP22 test

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος υποτροπής της νόσου

Δημιουργός

Shariat SF, The University of Texas Southwestern Medical Center

Πρώτη δημοσίευση

Shariat SF, et al. J Urol. 2005; 173: 1518-25

Βιβλιογραφικές αναφορές

60

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_nmprec.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος υποτροπής και προόδου της νόσου 1-5 έτη μετά την εκτομή

Δημιουργός

EORTC Risk Tables for Stage Ta /T1 Bladder Cancer

Πρώτη δημοσίευση

Sylvester RJ, et al. Eur Urol. 2006; 49: 466-5

Βιβλιογραφικές αναφορές

381

Όργανο/ονομασία

European Organization of Research and Treatment of Cancer

Σύνδεσμος

http://www.eortc.be/tools

/bladdercalculator/download_disclaimer.htm

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας εξωκυστικής επέκτασης κατά τη ριζική κυστεκτομή προεγχειρητικά (πριν από τη ριζική κυστεκτομή)

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. Eur Urol. 2006; 50: 1254-60

Βιβλιογραφικές αναφορές

35

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_pt3p.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας λεμφαδενικής διήθησης κατά τη ριζική κυστεκτομή προεγχειρητικά (πριν από τη ριζική κυστεκτομή)

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. Eur Urol. 2006; 50: 1254-60

Βιβλιογραφικές αναφορές

35

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_pnp.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Κίνδυνος υποτροπής της νόσου ύστερα από κυστεκτομή για τα επόμενα 2, 5, 8, έτη

Δημιουργός

Karakiewicz PI, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Karakiewicz PI, et al. J Urol. 2006; 176: 1354-61

Βιβλιογραφικές αναφορές

55

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_brec.php?

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

5-ετής επιβίωση ελεύθερη νόσου ύστερα από ριζική κυστεκτομή

Δημιουργός

International Bladder Cancer Nomogram Consortium, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Πρώτη δημοσίευση

Bochner BH, et al. J Clin Oncol. 2006; 24: 3967-72

Βιβλιογραφικές αναφορές

80

Όργανο/ονομασία

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Σύνδεσμος

http://nomograms.mskcc.org/

Bladder/PostSurgery.aspx

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Επιβίωση από τον καρκίνο ύστερα από κυστεκτομή για τα επόμενα 2, 5, 8, έτη

Δημιουργός

Shariat SF, The University of Texas Southwestern Medical Center

Πρώτη δημοσίευση

Shariat SF, et al. Clin Cancer Res. 2006; 12: 6663-76

Βιβλιογραφικές αναφορές

52

Όργανο/ονομασία

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal

Σύνδεσμος

http://www.nomogram.org/

Bladder/calc_bsm.php

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Ειδική καρκινική θνητότητα και θνητότητα από άλλες αιτίες την προσεχή 5-ετία ύστερα από ριζική κυστεκτομή

Δημιουργός

Lughezzani G, University of Montreal

Πρώτη δημοσίευση

Lughezzani G, et al. Cancer. 2011; 117: 103-9

Βιβλιογραφικές αναφορές

4

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms

/nomogram.php?id=48&audience=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

**

Ονομασία

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Για μη μυοδιηθητικούς όγκους

Τι υπολογίζει

Σταδιοποίηση

Δημιουργός

National Comprehensive Cancer Network

Πρώτη δημοσίευση

NCCN Guidelines, Version 2.2012

Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Όργανο/ονομασία

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania USA

Σύνδεσμος

http://labs.fccc.edu/nomograms/

nomogram.php?id=54&audience=1&status=1

Αξιολόγηση ΙΜΟΠ

***

Επιστροφή στον Πίνακα Περιεχομένων