Μια ταινία για την ακράτεια των ούρων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2012 -
19:30 εώς 21:00

Θα προβληθεί η ταινία (διάρκειας 30 λεπτών) που παρήγαγε το ΙΜΟΠ για την ενημέρωση των ασθενών. Θα ακολουθήσει κριτική/συζήτηση με  τους συναδέλφους πάνω στην ταινία, με σκοπό τόσο τη βελτίωσή της όσο και τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησής της.

Συντονισμός: