Εικονικός ασθενής ΙΙΙ: άνδρας με συχνουρία μετά διουρηθρική προστατεκτομή