Διαγνωστικές εξετάσεις: η δεύτερη ανάγνωση

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 9, 2012 -
11:30 εώς 13:30

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχολιάσουν μία σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, στην προσπάθεια κατανόησης της σημαντικής πληροφορίας που δίνουν, η οποία συχνά διαφεύγει την προσοχή μας.

Συντονισμός: