Εικονικός ασθενής Ι: γυναίκα με υπερδραστήρια κύστη