Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙΙ: Απεικόνιση όρχεων

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Απρίλιος 28, 2012 -
18:00 εώς 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Οι όρχεις αποτελούν ένα ευαίσθητο όργανο με πολλές παθήσεις. Αμέσως μετά την ψηλάφηση, κάθε Ουρολόγος θα προβεί σε ένα υπερηχογράφημα. Και, τότε, αρχίζουν τα ερωτήματα: πώς γίνεται ένας σωστός υπερηχοτομογραφικός έλεγχος; Ποια άλλη απεικονιστική μέθοδο θα χρησιμοποιήσω και σε ποιες περιπτώσεις; Και στους όγκους πώς θα γίνει σωστή σταδιοποίηση; Μετά τη χημειοθεραπεία, πώς εκτιμάται το αποτέλεσμα και η υπολειμματική μάζα; Καυτά ερωτήματα ζητούν απάντηση.

Συντονισμός: 

Ερωτήσεις γνώσεων: