Η έρευνα στην εκπαίδευση και το εγχείρημα του European Urology