Διαδραστικό σεμινάριο ΙΙ: Οι επιλογές του Τιθωνού (ενδοπεϊκές ενέσεις – αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης – κρουστικά κύματα)

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 27, 2011 -
18:00 εώς 20:00

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Μετά 30 χρόνια φαρμακοθεραπείας στην κλινική πράξη, τι δεν ξέρουμε ακόμη; Πώς προσδιορίζουμε τη δόση, πώς επιλέγουμε το φάρμακο και πώς αντιμετωπίζουμε τις επιπλοκές των ενδοπεϊκών ενέσεων; Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης; Πώς προσδιορίζουμε τη δόση; Όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στον έναν αναστολέα, έχει λόγο η δοκιμή των υπολοίπων; Πώς χειριζόμαστε τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων; Και ακόμη: τι είναι τα κρουστικά κύματα; Πώς γίνεται η θεραπεία; Προσφέρουν πραγματικά ίαση; Ποιοι ασθενείς θα απαλλαγούν από τα φάρμακα; Έχει νόημα η θεραπεία σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα; Έχει θέση μετά τη ριζική προστατεκτομή;

Συντονισμός: 

Ομιλητής: 

Αρχεία