Τι μας διδάσκει η παθοφυσιολογία του μηχανισμούς της στύσης;