Φροντιστήριο ΙΙΙ: Είναι εφικτή μία αντικειμενική κλινική εξέταση;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Κυριακή, Απρίλιος 21, 2013 -
12:30 εώς 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Η καθημερινή κλινική πράξη περιλαμβάνει μία ιδιαίτερα υποκειμενική εκτίμηση, την κλινική εξέταση. Και, σε πολλές περιπτώσεις, η αξιολόγηση είναι τόσο προσωπική, που δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί ακόμη και στις προσωπικές σημειώσεις του Ουρολόγου, ώστε να τον βοηθήσει να θυμηθεί τις παρατηρήσεις του στην επόμενη επίσκεψη. Οι προσπάθειες για αντικειμενικά συστήματα αξιολόγησης πολλές, αλλά χωρίς πολλές να γίνουν αποδεκτές ευρέως. Δύο ιδιαίτερα έμπειροι συνάδελφοι θα μας φανερώσουν τρόπους αξιολόγησης στις διαταραχές της ούρησης ο πρώτος και στην Ανδρολογία ο δεύτερος.

Συντονισμός: