Θεραπευτικά πρωτόκολλα στις φλεγμονές του γεννητικού συστήματος και τις διαταραχές εκσπερμάτισης